"Tora-san, the Matchmaker" Full Movie
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : Tora-san, the Matchmaker

Genre : Comedy

Cast : Kiyoshi Atsumi (Torajiro), Chieko Baishô (Sakura), Kaori Momoi (Hitomi), Akira Fuse (Kunio), Michiyo Kogure (Kuniko), Chieko Misaki (Tsune), Masami Shimojô (Tatsuzo), Gin Maeda (Hiroshi), Hisao Dazai (Umetaro), Gajiro Satoh (Gen), Chishū Ryū (Gozen-sama), Tatsuo Matsumura (Reikichi)

Movie Plot : Tora-san helps out a runaway bride.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy